Zavreni projekti_2014

 

 

ASFALTIRANJE I SANIRANJE ULICA I TRGOVA


 • Hadijska ravan
 • Hladivode od broja 70 do 78
 • Prvi bataljon
 • Dolovi
 • Kraule
 • Sedrenik ikma
 • Garaplina
 • Krpljenje udarnih rupa u 13 ulica:
 • Ablagijin potok, Donje Biosko, Obhoda lipe od. br. 18 do br. 34, Hasana Kaimije, Za beglukom, Fojnika, Goloderica, Hambina carina, Bistrik Medresa, Dugi sokak, Bistrik potok, Balibegovica i Mala Berkuša
 • Bakije sokak
 • Josipa Štadlera
 • Hreša-Biosko
 • Ramia banja
 • Dio ulice Bostarii
   
 • REKONSTRUKCIJA I IZMJEŠTANJE NADZEMNIH I PODZEMNIH INSTALACIJA


 • Nova vodovodna i kanalizaciona mrea u ulici Paje
   
 • REVITALIZACIJA OPINSKIH PROSTORIJA


 • Asfaltiran plato ispred Opine
   
 • IZGRADNJA, SANACIJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA


 • Adaptiran poslovni prostor u ulici Mustafe Dovadije
   
 • IZRADA POTPORNIH KONSTRUKCIJA


 • Potporni zid u ulici agrii
 • Potporni zid u ulici Nadlipe kod broja 6
 • Podzid u koritu Miljacke kod Inat kue
 • Potporni zid u ulici Save Skaria
 • Pristupne stepenice uz potporni zid
 • Ramia banja kod br. 40
   
 • OSTALI PROJEKTI


 • Više od 257 metara novih rukohvatnih ograda
 • Rukohvati u ulici Boguševac
 • Novi rukohvati u tri ulice
 • Sanirana LED rasvjeta u Saraima i dijelu ulice Trgovke
 • Ureena površina uz Staru pravoslavnu crkvu
 • Sufinansiranje u obnovi vrtia “Pelica”
 • Sanirana rupa u blizini pumpe kod Vijenice
 • Postavljena ograda oko obdaništa na Širokai
   
 • PROJEKTI IZ OBLASTI OBRAZOVANJA, SPORTA I KULTURE


 • Sanirana stepeništa ispred škole na Bistriku
 • Sportsko igralište Iza Gaja
 • Postavljene dvije nove zaštitne ograde (Suhodol i Mošanica)
   
 • UREENJE JAVNIH POVRŠINA


 • Novo stepenište u ulici Kraule
 • Oišena brana na Komatinu
 • Ureenje zelene površine pored brane na Bentbaši
   
 •  

  Nazad tampaj  Na vrh
  STAROGRADSKI Haberi