Sektor za inspekcijske poslove

 


 

Svjetlana Jašarevi

Šef sektora

Biografija

Kontakt


 Sektor vrši sljedee poslove:

  • preduzima inspekcijske radnje na utvrivanju stanja u izvršavanju propisa kod pravnih i drugih lica i graana, koji su u obavljanju svoje djelatnosti i radu duni postupati prema tim propisima;
  • odreuju upravne mjere radi sprjeavanja i otklanjanja nezakonitosti u izvršavanju tih propisa;
  • vrši inspekcijski nadzor iz urbanistiko-graevinske oblasti, komunalne oblasti i oblasti cestovnog prometa djeluje i preventivno radi podsticanja društvene discipline u izvršavanju propisima odreenih obaveza
  • donosi rješenja u prvostepenom upravnom postupku i ostale potrebne odluke
  • vodi propisane evidencije i inicira izmjenu zakona i propisa iz oblasti za koju je osnovana
  • prati stanje u oblasti za koju je osnovan, te nadlenim organima predlae poduzimanje odgovarajuih mjera
  • preduzima i druge upravne mjere i radnje odreene zakonom i podzakonskim propisima

 

Nazad tampaj  Na vrh
STAROGRADSKI Haberi