Zavreni projekti_2012

 

 

ASFALTIRANJE I SANIRANJE ULICA I TRGOVA


 • Poploavanje staze u Ulici Trivode
 • Asfaltirana Ulica Mahmutovac
 • Sanacija starogradskih ulica Sedrenik I bataljon, Ispod oraha, avrkov sokak, Sumbul esma, Hasana Kaimije i trotoar u Ulici Kamenica
 • Asfaltiran parking na Bistriku
 • Sanirano kameno stepenište u Ulici Piruša
 • Okonani radovi u Ulici Velika Berkuša
 • Rekonstruisana Obala Isa-bega Ishakovia
 • Hošin brijeg ikma
 • Asfaltiran poarni plato DVD “Vratnik”
 • Sanirana Ulica Hambina carina
 • Novi asfalt u Ulici Sedrenik
 • Novi asfalt u Ulici Brusulje
 • Rekonstrukcija dijela Ferhadije
 • Asfaltirana Ulica Za Beglukom
 • Asfaltiranje u Ulicama Kovai, Širokac i Mejdan
 • Asfaltiranje Sarajevskih gazija
 • Novi asfalt u Ulici Kamenica
 • Sanacija Ulice Carina
 • Asfaltirana Ulica Hladivode
 • Asfaltiranje Ulice Alije Bejtia
 • Asfaltiranje Ulice Brajkovac
 • Novi asfalt na Mustaj-pašinom mejdanu
 • Sanirana kocka na Kovaima
 • Asfaltiranje i nova kišna kanalizacija u Ulici Toka
 • Sanirana kocka u Ulici Nadmejdan
 • Sanirana Ulica Kraule
 • Asfaltirama Ulica Brdo damija
 • Asfaltirana Ulica Fadil paše Šerifovia
 • Sanacija ošteenja u starogradskoj šetnici Aleji ambasadora
 • Završeni radovi u parku At mejdan
 • Radovi na tekuem odravanju Ferhadije
 • Sanacija polomljenih ploa u Ferhadiji
 • Rekonstrukcija Ulice Ispod Zmajevca
 • Sanacija ulica, udarnih rupa i ošteenja na kolovozu u ulicama Starog Grada
 • REKONSTRUKCIJA I IZMJEŠTANJE NADZEMNIH I PODZEMNIH INSTALACIJA


 • Nova kanalizaciona mrea u Ulici Pogledine
 • Rekonstrukcija dije Ferhadije
 • Rekonstruisane kanalizacione mree na potezu Kovai – Širokac - Mejdan
 • Rekonstrkcija vodovodne mree u Ulici Alije Bejtia
 • Asfaltiranje i nova kišna kanalizacija u Ulici Toka
 • Postavljena kanalizaciona mrea u Ulici Alije Nametka
 • Rekonstrukcija kanalizacione mree u ulicama Arapova i Pirin brijeg
 • Odvodnja površinskih voda u ulici Obhoda
 • Rekonstrukcija kanalizacione mree u Ulici Baruthana
   
 • REVITALIZACIJA OPINSKIH PROSTORIJA

 • Rekonstrukcija grijanja na drugom spratu
 • Rekonstruisano grijanje na treem spratu objekta B
 • Sanacija dijela MZ Širokaa
 • Sanirano stepenište ispred Mjesne zajednice “Bistrik”
 • Radovi na tekuem odravanju zgrade
 • Rekonstruisano je grijanje u prizemlju objekta B
   
 • IZGRADNJA, SANACIJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA

 • Sanirana Abdesthana damija
 • Sanacija Šeher-ehajina uprije
 • Novi stolarija i fasada na Djejem vrtiu “Biseri”
 • Novi poslovni objekat u Ulici Mali uriluk
 • Sanirana fasada zgrade u Ulici Pehlivanuša 1a
 • Izgradnja stambenih objekata za povratnike: Dariva, Donji Moioci
 • Objekti za interno raseljene porodice
   
 • IZRADA POTPORNIH KONSTRUKCIJA

 • Potporni zid u Ulici Vinograd
 • Novi potporni zid u Ulici Sulejmana Zolja
 • Izgraen novi potporni zid u Ulici Save Skaria
 • Uklonjen zid u Ulici Konak
 • Novi zid u Ulici Alije Nametka
 • Izgraen novi potporni zid u Ulici Deka
 • Završena izgradnja potpornog zida na Zmajevcu
 • Novi zid u Ulici Podcarina
 • Izgradnja potpornog zida u Ulici Hambina carina
 • Uklanjanje ruševnog zida u Ulici Pastrma
 • Izgradnja potpornog zida u Parku At mejdan
   
 • PROJEKTI IZ OBLASTI OBRAZOVANJA, SPORTA I KULTURE

 • Vještaka trava na sportskom terenu OŠ “Saburina”
 • Igralište “Vrhbosna” u novom ruhu
 • Vanjsko ureenje prostora oko Osnovne škole "Sedrenik"
 • OSTALI PROJEKTI


 • Ureen park preko puta slovenake ambasade
 • Numerisanje starogradskih ulica
 • Deminiran teren od kamenoloma Lapišnica do Kozije uprije
 • Sanirano stepenište bistrike damije
 • Nagraeni vlasnici najljepših balkona, baši i avlija u Starom Gradu
 • Akcija išenja korita Miljacke
 • Akcija išenja igrališta na Komatinu
 • Akcija išenja obala Miljacke i Mošanice
 • Sanacija klizišta u ulici Pastrma 22
 • Uklonjeni ošteeni dijelovi objekta u Ulici Mjedenica 37
 •  

  Nazad tampaj  Na vrh
  STAROGRADSKI Haberi