Vizija Opine Stari Grad

 

  • Globalno prepoznatljivo turistiko i kulturno odredište sa zaštienim objektima kulturno-historijskog i prirodnog nasljea u kojem se tradicija starih zanata njeguje i cijeni kao specifina vrijednost

  • Mjesto sigurnog i ugodnog ivljenja

  • Ekološki prihvatljiva sredina

  • U poslovnoj sferi, regionalni bankarski i finansijski centar

  • Iskorištene mikrolokacije pogodne za uzgoj zdrave hrane

 

Nazad tampaj  Na vrh
STAROGRADSKI Haberi