Zavreni projekti_2010

 

 

ASFALTIRANJE I SANIRANJE ULICA

 • Ferhadija - tekue odravanje
 • Streljaka - Hladivode
 • Brajkovac i Lipe
 • Mehmedagina i Alije Nametka
 • Bašaršijski trg
 • Zmajevac - Sarajevskih Gazija
 • Prijeka esma
 • Plato na Ravnim bakijama
 • Trivode
 • Poddephana, Jekovac, epa, Sumbul esma, Mišina, Saburina, Despia, Alifakovac i Mehmeda Mujezinovia
 • Bravadiluk
 • Ašiluk
 • Kovai
 • Trg Alije Izetbegovia
 • Mula Musafa Bašeskija 
 • Ferhadija
 • Gloina
 • Ispod Budakovia
 • Safvet-bega Bašagia, Arapova i Podephana
 • Makareva
 • Huremuša
 • Moila i Mahmutovac
 • Garaplina i Goloderica
 • Šumarska
 • Sarajevskih gazija
 • Sedrenik
 • Safvet-bega Bašagia
 • Sarai
 • REKONSTRUKCIJA I IZMJEŠTANJE NADZEMNIH I PODZEMNIH INSTALACIJA

 • Osvjetljeno dvorište u Osnovnoj školi „Saburina“
 • REVITALIZACIJA OPINSKIH PROSTORIJA

 • Završeni radovi na adaptaciji opinskih prostorija
 • Nove prostorije za MZ Hrid-Jaredoli
 • SANACIJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA

 • Završena sanacija fiskulturne sale u OŠ „Vrhbosna“
 • Završen stambeni objekat u ulici Besarina ikma
 • Sanirano sklonište u ulici Denetia ikma br.14
 • IZRADA POTPORNIH KONSTRUKCIJA

 • Sanacija potpornog zida u ul. Maguda 1
 • Ramia banja kod br. 34
 • Ramia banja kod br. 11
 • Bostarii
 • agrii
 • Dolovi kod br.2
 • Ispod oraha
 • Jaredoli
 • Prijepoljeva
 • PROJEKTI IZ OBLASTI OBRAZOVANJA, SPORTA I KULTURE

 • Projekat sanacije sportske plohe u OŠ "Hamdija Kreševljakovi"
 • SANACIJA KROVNIH KONSTRUKCIJA I FASADA

 • Nova fasada na damiji Obhoda
 • Saniran fasadni zid objekta uz Staru pravoslavnu crkvu
 • PROJEKTI IZ OBLASTI PRIVREDE

 • Ureenje javnih površina
 • Uzgoj jagodiastog voa
 • Razvoj poljoprivredne proizvodnje na podruju Starog Grada
 • Opina provela projekat uzgoja paradajza i paprika
 • OSTALI PROJEKTI

 • Završeno rušenje objekta u ulici Velika Berkuša br. 5
 • Završeni radovi na ureenju platoa na Trgu Osloboenja - Alija Izetbegovi
 • Postavljena zaštitna ograda u ulici Bostarii kod broja 1
 • Završeno hortikulturno ureenje prostora kod Katedrale
 • Postavljeni rukohvati u ulicama Sumbul esma i Maguda ikma
 • Izgradnja niša za kontejnere
 • Završeno postavljenje ograde oko damije u ulici Nalina
 • Informativni info panoi
 • Vegetacijsko i ambijentalno ureenje lokaliteta "Popov gaj"
 • Završeno postavljanje rukohvata u Malom sokaku
 • Postavljani rukohvati u ulicama Sagrdije i Isa-bega Ishakovia
 • Uruena stomatološka stolica Stomatološkoj ambulanti „Kovai“
   
 •  

  Nazad tampaj  Na vrh
  STAROGRADSKI Haberi