Sektor za tehnike poslove i obezbjeenje

 

 

 

Devad Manduka

Šef sektora za tehnike poslove i obezbjeenje

Biografija

Kontakt


 

 Sektor vrši sljedee poslove:

  • tekue i tehniko odravanje zgrade Opine i drugih opinskih prostorija i objekata
  • fiziko obezbjeenje zgrade Opine i drugih opinskih prostorija i objekata
  • odravanje istoe u radnim i drugim opinskim prostorijama i objektima
  • nabavka opreme i potrošnog materijala
  • opsluivanje telefonske centrale
  • prua usluge prevoza za potrebe Opine i stara se o odravanju voznog parka Opine Stari Grad Sarajevo 
  • vodi potrebnu evidenciju ulaza i izlaza robe – knjigu skladišta, kao pomonu knjigu
    glavne knjige trezora
  • obavlja i druge tehnike i pomone poslove za koje je osnovan

 

Nazad tampaj  Na vrh
STAROGRADSKI Haberi