Sektor za poslove mjesnih zajednica

 

 

 

Adil Alji

Šef sektora

 Biografija

Kontakt

 

Sektor vrši sljedee poslove:

  • vrši strune, administrativne i druge poslove obezbjeenja neposrednog ueša graana u odluivanju o lokalnim poslovima iz djelokruga organa mjesnih zajednica
  • vrši strune, administrativne i druge poslove za potrebe graana, savjeta mjesnih zajednica, komisija i drugih strunih tijela mjesnih zajednica
  • vodi evidencije o bitnim pokazateljima stanja u mjesnim zajednicama i aktivnostima koje se poduzimaju
  • obavlja i druge poslove iz oblasti za koju je osnovan

 

Mjesne zajednice u Opini Stari Grad

 

 

Nazad tampaj  Na vrh
STAROGRADSKI Haberi