Elektronski formulari

 

Sluba za opu upravu

Sluba za urbanizam

Sluba za komunalne poslove

Sluba za investicije, plan i analizu

Sluba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar i stambene poslove

Sluba za finansije i privredu

Sluba za borako-invalidsku i socijalnu zaštitu

BORAKO-INVALIDSKA ZAŠTITA

 

SOCIJALNA ZAŠTITA 

Sluba za obrazovanje, kulturu i sport

Sektor za inspekcijske poslove

 

 

 

Nazad tampaj  Na vrh
STAROGRADSKI Haberi