Mjesne zajednice

 

 

Sekretar: Jasna Podrug
Adresa: Sedrenik 16 B
Telefon: 033 532 432
E-mail:
mz.sedrenik@starigrad.ba
Sekretar:  Selman Kadi
Adresa: Toka bb
Telefon: 033 538 184
E-mail:
mz.tokadzeka@starigrad.ba
Sekretar: Samir Osmanagi
Adresa: Safvetbega Bašagia 84
Telefon: 033 532 703, Fax: 033 533 834
E-mail:
mz.medrese@starigrad.ba
Sekretar: Nedim Spahi
Adresa: Obala Kulina Bana 38
Telefon: 033 533 673
E-Mail:
mz.bascarsija@starigrad.ba
Sekretar: Husein Holjan
Adresa : Za Beglukom br. 65
Telefon : 033 410 804
E-mail:
mz.sirokaca@starigrad.ba
Sekretar: Nedad Bjelak
Adresa: Jaredoli 3
Telefon: 033 533 443
E-mail: mz.hridjarcedoli@starigrad.ba
Sekretar: Derviša Holjan
Adresa : Paje sokak 22
Telefon : 033 535 935
E-mail: mz.mahmutovac@starigrad.ba

Sekretar: Jasmina Elezovi
Adresa: Bakarevia 5
Telefon: 033 536 493
E-mail:
mz.bistrik@bih.net.ba

Sekretar: Nermin Dino
Adresa: Logavina 32
Telefon: 033 536 472
E-mail:
mz.logavina@starigrad.ba
Sekretar: Enes Kasumi
Adresa: Hamdije Kreševljakovia br.61
Telefon: 033 226 725
E-mail:
mz.mjedenica@starigrad.ba
Sekretar: Fikret Hrnjica
Adresa: Maguda broj 1
Telefon: 033 533 541
E-mail: mz.babicabasca@starigrad.ba
Sekretar: Muris Tunja
Adresa : Saburina 4;
Telefon: 033 532 375
E-mail:
mz.sumbulusa@starigrad.ba
Sekretar: Belma Kutlovac
Adresa: Mustafe Dovadije 17
Telefon: 033 534 418
E-mail:
mz.vratnik@starigrad.ba
Sekretar: Remza oko-Tahirovi
Adresa : Sarajevskih Gazija br.25
Telefon: 033 240 547
E-mail : mz.moscanica@starigrad.ba
Sekretar: Melina Mustajbegovi
Adresa : Štrosmajerova 1/2
Telefon: 033 226 122
E-mail : mz.ferhadija@starigrad.ba
Sekretar: Senad Topal
Adresa: Dinina br.12
Telefon: 033 531 625
E-Mail : mz.kovaci@starigrad.ba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazad tampaj  Na vrh
STAROGRADSKI Haberi