Predsjedavajui vijea

 

Predsjedavajui Opinskog vijea

 

JUSUF PUŠINA      PREDSJEDAVAJUI OPINSKOG VIJEA

Kontakt s graanima
(Za dogovor termina obratiti se putem telefona 033/282-313)

email: jusuf.pusina@starigrad.ba

tel. + 387 (0) 33 28 23 14     tel. + 387 (0) 33 20 69 38

Kontakt osoba: Amela impo, Viši referent za administrativno-tehnike poslove

emai: vijece@starigrad.ba

 

Nazad tampaj  Na vrh
STAROGRADSKI Haberi