Naelnik

 

Naelnik Opine Stari Grad Sarajevo
 

IBRAHIM HADIBAJRI


NAELNIK OPINE STARI GRAD SARAJEVO


e-mail: ibrahim.hadzibajric@starigrad.ba
tel. + 387 (0) 33 28 24 01+ 387 (0) 33 28 24 01
 

Senida Š. Foo, Struni saradnik za administrativno-protokolarne poslove u Slubo Kabineta Naelnika

e-mail: senida.foco@starigrad.ba
tel. + 387 (0) 33 28 24 00+ 387 (0) 33 28 24 00
fax. + 387 (0) 33 20 57 77

 


 

Nazad tampaj  Na vrh
STAROGRADSKI Haberi