Zavreni projekti

 

 

 

IZRADA POTPORNIH KONSTRUKCIJA

 • Završena izgradnja potporne konstrukcije u ulici Safvet bega Bašagia (kod br. 99)
 • Završena izgradnja potpornog zida Bostarii kod broja 10
 • Izrada potpornog zida u uli Moila 25
 • Izrada potpornog zida u ulici Begovac 30-32
 • Izrada potpornog zida u ulici Franjevaka
 • Sanacija klizišta u ulici Iza baše 2a
 • Izrada potpornog zida na Hridu
 • Izrada potpornog zida u ulici Krka
 • Izgradnja zida u ulici Pogledine
 • Izgradnja zida u ulici Muje Hrnjice
 • Potporni zidoviu ulicama: Moila, Turbe i Deka
 • Sanacija kamenog podzida sa ogradom na taxi štandu – Bašaršija
 • Izrada potpornog zida u ulici Begovac 70-72
 • SANACIJA KAMENIH STEPENIŠTA, RUKOHVATA I OGRADA

 • Sanacija kamenih stepeništa Berkuša mala, Bistrik brijeg i Toplik
 • Bistrika ograda
 • Sanacija kamenog speteništa u ul. Sagrdije
 • SANACIJA KROVNIH KONSTRUKCIJA I FASADA

 • Popravak krovova u ulicama: Mudeliti veliki br. 10, uriluk br. 32 i Kovai br. 11, 13 i 15
 • Obnova krovne konstrukcije i sanacija fasade na zgradi koja se nalazi na raskrsnici ulica Fra Grge Matia, Ferhadije i Štrosmajerove
 • ASFALTIRANJE I SANIRANJE ULICA


 • Okonani radovi na rekonstrukciji i asfaltiranju ulica Moila, Pirin brijeg i Skendera Kulenovia
 • Ferhadija sa sporednim ulicama
 • Asfaltiraje i saniranje ulica na podruju Opine Stari Grad Sarajevo
 • Asfaltiranje i saniranje ulica Obhoda i Bajramuša
 • Sanacija i rekonstrukcija dijela ulice Hamdija Kreševljakovi
 • Asfaltiranje ulica Safvet bega Bašagia, Sagrdija i dijela Širokae
 • Safvet bega Bašagia i Sagrdije
 • Širokaa
 • REVITALIZACIJA OPINSKIH PROSTORIJA

 • Revitalizacija šalter sale, radovi na krovu i ureenju enterijera objekta "C"
 • SANACIJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA

 • Završen stambeni objekat u romskom naselju Mošanica
 • Rekonstrukcija i sanacija objekta MZ «Širokaa»
 • REKONSTRUKCIJE MOSTOVA

 • Most Mošanica
 • PROJEKTI KOJE FINANSIRA VLADA KANTONA SARAJEVO I GRADSKA UPRAVA

 • Prote Bakovia
 • Rekonstrukcija Kozije uprije
 • Rekonstrukcija puta Hambina carina
 • ulagina i ulagina ikma
 • ALEJA AMBASADORA

 • Sanacija ošteenih klupa, išenje, krenje šiblja, košenje trave u Aleji ambasadora
 • Ambasador Republike Maarske zasadio lipu
 • SPOMEN OBILJEJA

 • Musluk esma
 • PROJEKTI CIVILNE ZAŠTITE

 • Telali kua
 • Formiranje interventne jedinice civilne zaštite Opine Stari Grad Sarajevo
 • REKONSTRUKCIJA I IZMJEŠTANJE NADZEMNIH I PODZEMNIH INSTALACIJA

 • Sanacija, rekonstrukcija i izgradnja Javne rasvjete na podruju opine Stari Grad
 • At mejdan – izmještanje kablova
 • Rekonstrukcija kanalizacione mree Bentbaša-Podcarina
 • Završeno uvoenje rasvjete naselju Mešinovia
 • OSTALI PROJEKTI

 • Ureivanje platoa Babia baša
 • Sveano otvoren „Osman Gazi-Bursa sebilj“
 • Otvoren fonokabinet i nove uionice u O.Š. „Edhem Mulabdi“
 • Otvoren renovirani fonokabinet u O.Š. „Mula Mustafa Bašeskija“
 •  

  Nazad tampaj  Na vrh
  STAROGRADSKI Haberi