Podzemna garaa u ahinagia ulici

20.01.2016

Prva javna podzemna garaa u Starom Gradu bit e izgraena u ulici Avdage Šahinagia, na prostoru koji se nalazi preko puta Vijenice. Parcela na kojoj e se graditi ima površinu od oko 3.500 kvadratnih metara, a kako e podzemna garaa imati dvije etae, ukupna korisna površina bit e oko 5.000 kvadratnih metara (4.958,10 m2). Korisna površina podzemne garae na nivou -1 bit e 2.467,30 m2, a na nivou -2 2.490,80 m2. Na prvom nivou e biti sagraen javni toalet.Prema izvedbenom projektu, podzemna garaa imat e dvije etae sa 155 parking mjesta, a dimenzije objekta bit e 54,30x48,60.
Nadzemni dio je zamišljen kao višenamjenski trg na kojem e se odravati javne manifestacije. Na trgu e se izgraditi park sa zelenim površinama i djeije igralište. Trg e biti poploan i na njemu e biti postavljena bina za odravanje kulturno-zabavnih manifestacija, tokom itave godine. Na trgu, koji e površinom biti najvei u Kantonu Sarajevo, bit e postavljeni i vodoskoci. Izvedbeni projekat izgradnje podzemne garae u ulici Avdage Šahinagia uradila je firma „Coning“d.o.o. iz Sarajeva.
Vrijednost projekta je cca šest miliona konvertibilnih maraka.

 

Vezane vijesti

Nema vijesti za 0. 2017.

 

Nazad Štampaj  Na vrh
STAROGRADSKI Haberi