Stari Grad prvi u Evropi ima virtualne vodie

16.07.2014

Opina Stari Grad Sarajevo prva je opina u Evropi koja je implementirala aplikacije uveane realnosti za prezentaciju turistikih znamenitosti. Projekat nazvan “Virtualni vodi” prua najkvalitetniju, ali i najmoderniju prezentaciju historije i kulture najstarije gradske opine.
“Virtualni vodi” mogu koristiti svi korisnici smart, ili tzv pametnih telefona, preuzimanjem aplikacije kojom pristupaju audio i video sadrajima koji e ih upoznati sa historijom objekta, znamenitosti ili mjesta gdje se nalaze. Ovi zapisi uraeni su na osnovu starih fotografija ili snimaka koji datiraju još iz osmanskog i austro-ugarskog perioda. Svi sadraji su dostupni na: bosanskom, engleskom, njemakom, turskom i arapskom jeziku, s obzirom da je najvei broj turista koji dolaze u Stari Grad upravo sa ovih govornih podruja.
 

Osim na objektima, kodovi se mogu preuzeti i na panou koji e od 09. augusta biti postavljen na Meunarodnom aerodromu Sarajevo, kao i na panou u Info-press centru u Halaima. Aplikaciju korisnici mogu preuzeti i na bilo kojem drugom mjestu sa mogunošu pristupa internetu, i to na http://starigrad.yesari.biz. Takoer, štampane su brošure sa uputstvom za korištenje aplikacije koje se mogu preuzeti širom Starog Grada: u Info-press centru, Centru za doek posjetitelja, Turistikom info-punktu, opinskom Info-pultu, ugostiteljskim objektima...
Preuzimanje aplikacije je besplatno.

 

Vezane vijesti

 

Nazad Štampaj  Na vrh
STAROGRADSKI Haberi