Info-press centar Opine Stari Grad/Info-press center of the Municipality of Stari Grad

25.06.2014

Info-press centar Opine Stari Grad/ Info-press center of the Municipality of Stari Grad 

 

Info-press centar Opine Stari Grad Sarajevo se nalazi u ulici Halai br. 1. Izgraen na tri etae, donosi turistiko-promotivne, informacijske i servisne sadraje. Otvaranjem Info-press centra u srcu Bašaršije, Opina Stari Grad Sarajevo ini pionirski poduhvat u promovisanju vrijednosti i bogatstava naše zemlje koja su naalost nedovoljno iskorištena. Ovaj jedinstveni prostor i ljubazno osoblje e turistima svakodnevno nuditi priliku da obiu i bolje upoznaju centar bh. turizma Bašaršiju, tj. staru gradsku jezgru, i tako njihov boravak uiniti što ugodnijim i ljepšim.
Info-press centar, pored osnovnih informacija o historijsko-kulturnom pregledu objekata, opih informacije o radu muzeja, galerija i drugih znaajnih historijsko-turistikih sadraja, nudi i uvid u programe koje organizuju razliite kulturno-umjetnike institucije, servisne informacije, odgovore na razliite turistike upite, kao i odgovore na upite upuene od strane lokalnog stanovništva, promociju razliitih projekata organizovnih od strane kulturno-umjetnikih društava i institucija, te obiljeavanje historijskih godišnjica i otvorenja.
Pored toga, Info press centar ima za cilj da istakne bogatstvo Sarajeva, kao mjesta gdje se susreu razliite kulture i tradicije, predstavljajui Sarajevo kao sponu izmeu Istoka i Zapada.
Saradnja i prijateljski odnosi sa ambasadorima razliitih zemalja u našoj zemlji, koji se ostvaruju kroz zajednike projekte, kao što je sadnja lipa u Aleji ambasadora, predstavljaju se u ovom objektu organizovanjem prijema i druenja, te promocijom kulturnog-historijskog bogatstva Starog Grada.

 


Info-press centar Opine Stari Grad Sarajevo radi od
ponedjeljka do petka od 08,00 do 16,00 sati.
Kontakt tel. 033/ 233 184033/ 233 184, ili infopress@starigrad.ba

Info - press center of the Municipality of Stari Grad Sarajevo is located at Halai no. 1. Built on three floors, Center is bringing tourism promotion, information and service facilities. By opening the Info - press center in the heart of Bašaršija, Municipality of Stari Grad makes a pioneering venture in promoting the value and richness of our country, which unfortunately underutilized. This unique space and friendly staff will provide daily tourists the opportunity to visit and get acquainted center B&H tourism Bašaršija, (old town) and make their stay as pleasant as possible.
Info - press center, in addition to basic information about the historical and cultural examination facilities, general information about the work of museums, galleries and other important historical and tourist facilities, and offers insight into the programs organized by various cultural and art institutions, service information, answers to various tourist queries, as well as in response to queries sent by the local population, promotion of various projects organized by cultural associations and institutions, and marking historic anniversary and the opening ceremonies.
In addition, Info - press center has aims to show the richness of Sarajevo, as the meeting place of different cultures and traditions, presenting Sarajevo as a bridge between East and West. Establishing cooperation and friendly relations with the Ambassadors of different countries in our country, through the implementation of joint projects, organizing receptions, presentation of cultural and historical treasures, and planting linden Alley of ambassadors as a symbol of connection.
Cooperation and friendly relations with the Ambassadors of different countries in our country, which are realized through joint projects, such as planting a linden in the Alley ambassador, are beeing promoted in this Center, as well as the promotion of cultural and historical riches of the Stari Grad.

 

Info - press center of the Municipality of Stari Grad Sarajevo
Visiting hours: Monday to Friday from 08.00 to 16.00 hours.
Conntact us: Halai Street No. 1
Phone: 033/ 233 184033/ 233 184,
E-mail: infopress@starigrad.ba

 

 

 

 

 

Vezane vijesti

 

Nazad Štampaj  Na vrh
STAROGRADSKI Haberi